Entrar


imagen seccin

Ferramenta per a l'elecció del local

Este senzill qüestionari et permetera valorar un local determinado i la comparació amb altres que puguen ser interessants per al teu projecte.

Les valoracions es realitzen basant-se en una escala de l'1 al 10. Els totals són obtinguts fent la suma ponderada de les valoracions realitzades a les quinze qüestions. No totes té la mateixa ponderació ja que s'ha intentat donar més pes a aquells aspectes més rellevants a l'hora de prendre una decisió de compra o arrendament.


Ferramenta per a l'elecció del local (11)

962457627
Marquesa de Montortal, 54
- Carcaixent
(Valencia)
adlaytocarcaixent@gmail.com
CSS XHTML