Entrar


Què passa si no puc anar a treballar per culpa del temporal? Poden sancionar les empreses als seus treballadors per faltar?

14/01/2021

Filomena va arribar per a quedar-se per uns dies. I és que encara que molts vaticinen que el pitjor d'aquest temporal de neu ha passat, els seus efectes encara es deixen notar, especialment en el centre i aquest peninsular. La neu s'ha ensenyorit de carreteres i voreres i el gel passa a ser el gran enemic en aquests dies de temperatures sota zero. Encara amb moltes ciutats i pobles espanyols amb problemes en la mobilitat i fins i tot incomunicats, les preguntes a nivell laboral són moltes: Què passa si no puc arribar al meu treball? I si em negue a acudir? Pot l'empresa obligar-me encara estant en risc la meua integritat física? Quines opcions legals tenen companyies i treballadors davant aquesta situació?

Partint de la base que una companyia en cap cas pot sancionar a un treballador per no poder acudir al seu lloc de treball per culpa d'un temporal (causa de força major), ací relatem tres opcions que tenen les empreses per a gestionar aquestes situacions:

  • Suspensió temporal del contracte. La companyia pot suspendre de manera temporal el contracte sempre que no existisquen causes justificades per a poder arribar al lloc de treball, per exemple, si viu molt prop d'aquest espai o si pot arribar sense complicacions. Per a això, l'empresa ha de demostrar que el treballador no ha acudit al centre malgrat poder fer-lo.
  • Paralització de l'activitat temporalment. En el cas que deplazarse fins al lloc de treball siga impossible o supose un risc per a la integritat dels empleats, la companyia pot paralitzar l'activitat de manera temporal i els treballadors podrien absentar-se. Les hores perdudes les haurien de recuperar en el futur.
  • Teletreball. Sembla l'opció més evident sempre que es puga dur a terme. Aquelles activitats que es puguen desenvolupar en remot tenen l'opció de fer-ho. Aquesta situació no és desconeguda perquè ja va succeir a l'inici de l'estat d'alarma amb milers i milers d'empreses optant pel teletreball per a mantindre la seua activitat.

La gran pregunta: Pot negar-se un empleat a acudir al seu lloc de treball?

La resposta és SÍ. A l'ésser una causa de força major els treballadors es poden acollir a l'article 21 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals que estableix que si l'empresa no pot garantir al 100% la salut i la seguretat dels seus treballadors davant un risc greu i imminent es considera una causa justificada per a no acudir al centre de treball. Ja va ocórrer fa uns mesos amb el retorn a l'oficina després de l'estiu en plena pandèmia de coronavirus; molts treballadors es van negar a acudir pel fet que la seua companyia no podia garantir mesures com la distància mínima de seguretat, mesures d'higiene i prevenció, falta de EPIs... Ara, l'estat de les carreteres i fins i tot de les vies per als vianants suposen un risc en el trajecte al treball, això és, 'in itinere', per la qual cosa és responsabilitat de l'empresa.

Consulta la notícia original ACI

962457627
Marquesa de Montortal, 54
- Carcaixent
(Valencia)
adlaytocarcaixent@gmail.com