Recordar la contrasenya

Comunitat Valenciana


imagen sección

Publicada en el BOE la Llei 31/2015 de 9 setembre que modifica l'autoocupació i fomenta el treball autònom i l'Economia Social

En l'àmbit específic del treball autònom, s'introduïxen nous incentius i bonificacions en la cotització al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors Per Compte Propi o autònoms i es milloren alguns dels ja existents, alhora que s'unifica en un únic text els incentius a l'autoocupació per a dotar de transparència i més seguretat jurídica al marc regulador vigent. Així mateix, en el camp dels treballadors autònoms econòmicament dependents, s'establix la possibilitat que, davant de determinades circumstàncies que afecten la seua activitat professional i que, de vegades, els impedix desenrotllar plenament, puguen contractar un treballador per compte d'altri en les situacions taxades en la present norma.

Esta llei modifica i actualitza tota la normativa en matèria d'autoocupació i adopta mesures de promoció del treball autònom i de l'economia social, un sector en què s'inclouen cooperatives, societats laborals, centres especials d'ocupació, empreses d'inserció, fundacions, associacions, mutualitats

962457627
Calle Marquesa de Montortal, 54
46740 - Carcaixent
(Valencia)