Entrar


Cursos

Estat del curs: Preinscripció

CURS D'OPERARI/A DE MAGATZEM

Agraria

Presencial

El curs te com a objectiu que l'alumne adquireixca competències i habilitats necessàries per a desenvolupar les funcions de producció en el magatzem de fruites i verdures. 

Pots tenir la teua acreditació de manera ràpida, senzilla: 65 euros

Imprescindible per trobar ocupació en la campanya de la taronja 

 

I N S C R I P C I O N S 6 8 6 8 0 1 4 2 0      C / M a r q u e s a d e M o n t o r t a l , 5 4 C a r c a i x e n t

 

09/07/2021

09/07/2021

8 HORAS

DE 9.00 A 17.00 HORAS

15

18/05/2021

02/07/2021

962457627
Marquesa de Montortal, 54
- Carcaixent
(Valencia)
adlaytocarcaixent@gmail.com