Entrar


Ofertes

Dades generals

2020/00055

CURS MONITORS/AS DE MENJADOR ESCOLAR (58 euros) per a les persones que estan en atur

Monitor/a de menjador (58 euros per a persones aturades)

DADES A DETERMINAR; ESTEU ATENTS!!!!!!

Places límitades

 De Dilluns a divendres de 09:30 a 14:30

Estàs buscant una nova sortida professional? Coneixes la feina dun monitor/a en un menjador escolar? Treballarem continguts pedagògics, de gestió, de salut i alimentació i recursos deducació en el lleure: jocs, plàstica i contes; tot per tal dintroduir-te en el temps del migdia a escoles. Permet treballar de monitor de menjador a les escoles adquirint destreses per a intervenir adequadament en les situacions habituals que sorgeixen en l'espai del menjador.

 

Objectius

Conèixer la normativa que regula el menjador escolar

Adquirir el ventall de recursos per al temps de descans (jocs, tallers, lectura...)

Adquirir destreses per a resoldre conflictes, fer de mediador davant els conflictes i fer-se respectar

 

Adreçat a

El curs sadreçat especialment a totes les persones que volen treballar o que treballin actualment en l'àmbit de l'educació com a monitor de menjador i vulguin adquirir les eines per a intervenir de forma adequada davant de cada situació (oci, petits conflictes, hàbits alimentaris, primers auxilis, etc).

formació impartida per ACCENT Escola d'animadors és homologada per l'IVAJ en 1996. Així doncs, més de 20 anys impartint classe 

Necessari i indispensable que porte el comprovant d'ingrés en horari d'oficina.i còpia DNI

Cajamar ES71 3058 2228 6427 2000 4418

COST DEL CURS 58 , CONCEPTE: nom i cognoms

 

Prácticas

una setmana

25

Municipi: Carcaixent, Província: Valencia

962457627
Marquesa de Montortal, 54
- Carcaixent
(Valencia)
adlaytocarcaixent@gmail.com