Entrar


Ofertes

Dades generals

2020/00044

Tècnic de prevenció de riscos/ tècnic de selecció amb les 3 especialitats en prevenció

Funcions:

-Gestió i desenvolupament de formacions internes.

-Detecció i resolució d'incidències i millores.

-Seguiment del pla d'acolliment

-Gestió de **epis

-Seguiment de normes i protocols d'actuació.

-Selecció de personal

-Tasques administratives (signa e contractes, cursos…)Permís de conduir i vehicle propi

Valorable experiència

Persona amb iniciativa, do de gents, motivada i amb capacitat per a treballar en equip.

Incorporació: finals de setembre/ principis d'octubre

Disponibilitat horària per a treballar en campanya

Tipus de contracte temporal amb possible incorporació a l'empresa.L'empresa facilita: mòbil, ordinador i km.

CONTRATO DE OBRA O SERVICIO DETERMINADO

1

Municipi: Carcaixent, Província: Valencia

Completa

962457627
Marquesa de Montortal, 54
- Carcaixent
(Valencia)
adlaytocarcaixent@gmail.com