Entrar


Els salaris en temps de coronavirus: En quins sectors augmentaran més les remuneracions?

15/01/2021

Michael Page, marca pertanyent a PageGroup, consultora líder de selecció de talent qualificat, ha llançat el seu Estudi de Remuneració 2021, en el qual examina la situació del mercat laboral a Espanya de cara als pròxims mesos partint de les tendències i salaris actuals de perfils qualificats en 18 especialitzacions. Enguany, en trobar-nos en un moment atípic a causa de la pandèmia del covid-19, l'evolució en cadascun dels sectors estarà directament vinculada a la reactivació econòmica i com impacte en el seu comportament.

Entre les principals conclusions de l'estudi destaca una moderació salarial entre els perfils qualificats a nivell general respecte a l'any anterior. Entre les àrees i sectors en els quals els salaris fixos (no tant els variables) es mantenen trobem: Assegurances, Comercial, Enginyeria, Banca, Finances, Tax & Legal, Retail, Educació i Secretarial & Business Support.

Però si hi ha un protagonista en aquest escenari són, sens dubte, les àrees de Tecnologia i Digital, amb la major demanda de professionals durant la pandèmia per part de les companyies per a poder fer front a necessitats com la implantació massiva del teletreball o el trasllat de l'activitat de les organitzacions a l'entorn en línia, transformant amb caràcter d'urgència els seus models de negoci amb l'objectiu de poder continuar sent productius.

En el sector Educació ha augmentat en un 50% la demanda de perfils docents per les mesures de distanciament social, però es tracta d'una àrea on les remuneracions estan molt regulades. En Tax &Legal s'ha produït un augment del 35% en les contractacions de perfils laboralistes, que s'ha vist equilibrat pel descens registrat en la demanda d'altres perfils, com els especialistes en fusions i adquisicions, que ha aconseguit el 20%. En el cas del sector Comercial el comportament ha sigut desigual, ja que ha augmentat la contractació en sectors com a logística, farmacèutic o alimentació, mentre que ha disminuït en uns altres com a automoció o serveis. Els professionals de vendes s'han vist obligats a reinventar-se i desenvolupar habilitats comercials digitals per a poder efectuar les seues vendes, un canvi que també ha generat a les companyies estalvis d'entre el 30% i el 50% en desplaçaments i dietes.

Si parlem de posicions concretes, destaquem la demanda de perfils de PRL (Prevenció de Riscos Laborals), amb un augment del 15%, i especialistes en automatització, factor fonamental en l'era de la Indústria 4.0.

Entre els sectors als quals la crisi del Covid-19 ha afectat més en la seua contractació es troba el de Secretarial & Business Support, on la demanda de perfils ha baixat un 54% respecte a l'any passat, encara que en l'últim trimestre s'ha produït un lleuger repunt que permet augurar una recuperació durant 2021. Li segueix Hostaleria i Turisme, amb una caiguda en les contractacions del 53% a causa de les limitacions de la seua activitat durant la pandèmia, i en el qual es preveu un repunt enguany a mesura que es reactive el mercat.

En Retail els nivells de contractació s'han reduït en un 48% a conseqüència de la pandèmia, amb una clara recuperació a partir de setembre. A més, en aquest sector destaca la demanda del perfil e-*commerce, que ha augmentat fins a un 18% per a fer front a la digitalització de molts models de negoci tradicionals. El sector Segurs i el de Finances van registrar tots dos una caiguda en la demanda de professionals del 20%.

Salaris a l'alça en sectors impulsats per la crisi

Si bé la tònica general és cap a la contenció, hi ha alguns sectors en els quals continua la tendència a l'alça, registrant un augment en les contractacions respecte a 2020. És el cas de Digital (+41%), Tecnologia (+20%)i Healthcare (+30%).

En el cas del sector de Recursos Humans observem una alça del 15% en els salaris del perfil d'experts en Relacions Laborals, Prevenció de Riscos Laborals i altres molt enfocats a la innovació digital a causa de l'alta demanda. Es tracta d'una àrea que manté els nivells d'ocupació, ja que en ella s'engloben alguns dels rols clau per a la gestió de processos de canvi.

D'altra banda, s'observa un bon comportament del sector d'Energia i Medi Ambient, degut principalment a l'impuls de les energies renovables i al suport governamental per al seu desenvolupament a través del pla 2030, que es materialitzarà en els pròxims anys.

Flexibilitat i resiliència, claus per a les organitzacions i per als candidats

L'acceleració de la transformació digital en les empreses ha sigut una dels efectes de la crisi del Covid-19 i, a més, està provocant que les habilitats digitals es valoren més que mai entre els candidats. A nivell tècnic destaquen també coneixements de gestió i anàlisi de dades i, quant a les soft skills, les organitzacions buscaran candidats amb capacitat d'adaptació, flexibilitat i autogestió per a poder fer front als nous reptes que sorgisquen en els pròxims mesos, i en el cas dels perfils directius es requerirà l'habilitat de liderar en remot. Igualment, continuen sent valorades la capacitat de treballar en equip, l'orientació a resultats, la comunicació i el coneixement d'idiomes.

En un context de moderació salarial, els candidats valoren altres aspectes a l'hora de canviar d'ocupació, com a flexibilitat, mesures de conciliació de la vida personal i professional, cultura de l'organització i possibilitat de desenvolupament i formació. També guanyen importància beneficis socials, com l'assegurança mèdica, tiquet restaurant, servei de guarderia, etc. Per part de les empreses, aquestes retarden les seues revisions salarials i s'enfronten al repte d'atraure talent oferint un altre tipus de beneficis, com a projectes nous, creixement intern, estabilitat i flexibilitat.

“Aquests últims mesos han estat marcats per la incertesa, factor determinant per a l'evolució del mercat laboral. Per tant, moderació salarial com a missatge principal per a aquest 2021, encara que conforme avance l'any i es reactive l'economia és d'esperar que els salaris es vagen modulant i adaptant al mercat. D'altra banda, esperem que enguany es continuen consolidant tendències que ja hem vist, com l'acceleració de la transformació digital, l'evolució cap a noves formes de treball i un major focus en la cultura organitzacional”, ha assenyalat Jaime Asnai González, director general de PageGroup.

L'Estudi de Remuneració 2021 de PageGroup també posa de manifest que els perfils directius no s'han vist afectats en el seu salari per la crisi, al contrari que els professionals més joves. No obstant això, encara que mantenen la part fixa de la seua remuneració, la part variable sí que pateix les conseqüències de la pandèmia, amb caigudes en les primes de fins a un 50%. Entre els incentius per a compensar la incertesa, destaquen clàusules de blindatge o noves fórmules com el welcome prima.

Una altra de les tendències que s'observa és l'auge de l'ocupació temporal. En alguns sectors la demanda d'aquesta mena de perfils ha crescut fins a un 50% per a cobrir les necessitats de talent derivades de la pandèmia. Així, els sectors amb un major repunt han sigut Educació (50%), Healthcare (35%), Finances (30%), IT (28%) i Digital (20%).

Consulta la notícia original ACI

962457627
Marquesa de Montortal, 54
- Carcaixent
(Valencia)
adlaytocarcaixent@gmail.com