Entrar


El finançament: clau per a les empreses i autònoms l'any passat

12/01/2021

El finançament va ser clau per a les empreses i els treballadors autònoms l'any passat. El 98% del finançament que es va atorgar a través de préstecs ICO va ser per a petites i mitjanes empreses i treballadors autònoms. Ells són els que més han patit la crisi econòmica sorgida arran del coronavirus.

En concret, la banca va injectar 114.191 milions de finançament amb aval de l'ICO. Les dades corresponen a la informació recopilada pel Ministeri d'Assumptes Econòmics fins al 28 de desembre de 2020.

En aqueix sentit, els fons aportats s'han canalitzat a través de 940.130 operacions de finançament. S'han concedit avals per import de 86.737 milions d'euros. En total, el finançament mobilitzat ascendeix a 114.191 milions d'euros.

Per a facilitar el finançament a empreses i autònoms afectats per la crisi, el Govern ha ampliat el termini per a la concessió d'avals ICO fins al 30 de juny de 2021. A més, ha ampliat tres anys més fins a un màxim de huit anys la devolució del préstec. Quant al període de carència s'ha estés des dels 12 mesos actuals fins als 24 mesos.

Per a poder sol·licitar el finançament ni les empreses ni els autònoms poden trobar-se en concurs de creditors o el seu préstec en mora. I han de sol·licitar-ho dirigint-se a qualsevol entitat financera subscrita a l'ICO.

Els avals concedits a les pimes i autònoms després de la pandèmia tenen per objectiu el facilitar-los que puguen mantindre els seus llocs de treball i disminuir les repercussions econòmiques de la Covid-19. En aqueix sentit pretenen també cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament, així com les renovacions que hagen concedit les entitats financeres a aquestes empreses.

I és que les pimes i autònoms han sol·licitat préstecs per al pagament de salaris, abonar les factures de proveïdors pendents de liquidar, el lloguer de locals, oficines i instal·lacions, altres despeses de subministraments o altres necessitats de liquiditat.

Finalment, un dels requisits que han tingut aquestes empreses és que el finançament avalat no pot destinar-se a pagar dividends ni a qualsevol altra finalitat que no siga alguna de les establides.

Consulta la notícia original ACI

962457627
Marquesa de Montortal, 54
- Carcaixent
(Valencia)
adlaytocarcaixent@gmail.com