Entrar


L'ICO llança el seu segon bo verd de 500 milions per a empreses que impulsen la transició ecològica

L'Institut de Crèdit Oficial (ICO) ha llançat la seua segona emissió de bons verds per import de 500 milions d'euros destinat a empreses espanyoles que impulsen la transició ecològica.

Segons ha informat en un comunicat, amb aquest objectiu, d'acord amb el que s'estableix en el programa marc de bons verds de l'ICO, els fons captats amb aquesta operació recolzaran projectes de companyies espanyoles en l'àmbit de les energies renovables, eficiència energètica, transport net, prevenció i control de la contaminació i de gestió sostenible dels recursos naturals.

El finançament d'aquests projectes es farà sota el model de col·laboració públic-privada i contribuiran "a la generació d'ocupació i a promoure un creixement econòmic sostenible".

L'emissió tancada hui ha tingut una demanda de més de 3.000 milions d'euros per part de més de 130 inversors. Això ha permés reduir el '*spread' fixat inicialment en 12 punts bàsics sobre la referència del Tresor al mateix termini, a 7 punts bàsics, el diferencial més baix obtingut per l'ICO en les seues operacions '*benchmark'.

L'operació, dirigida per BBVA, *Crédit *Agricole *CIB, HSBC i ING, té un termini de cinc anys i mig, amb una rendibilitat per a l'inversor de -0.201%.

El 89% dels bons s'ha distribuït entre comptes estrangers, la qual cosa posa de manifest la confiança dels inversors internacionals. Així mateix, cal assenyalar que el 62% de l'emissió s'ha col·locat entre inversors acreditats com socialment responsables.

En la distribució per tipologia d'inversor destaca la demanda registrada per gestores de fons que han adquirit el 44% del volum total de l'emissió, seguides de bancs, amb el 32%, bancs centrals i institucions oficials amb el 20%, i asseguradores i fons de pensions amb el 4%.

L'ICO ha realitzat nou emissions de bons sostenibles (7 socials i 2 verds) amb un total de 4.550 milions d'euros emesos.

"Per al Grup ICO és prioritari contribuir a un model de recuperació i creixement sostenible en totes les actuacions que duu a terme, en línia amb les directrius marcades en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'economia espanyola que reflecteix les prioritats establides en el programa europeu *Next *Generation EU i el Marc Financer Pluriennal 2021-2027", conclou el comunicat.

Consulta la notícia original *AQUI

962457627
Marquesa de Montortal, 54
- Carcaixent
(Valencia)
adlaytocarcaixent@gmail.com