Entrar


El 94% de les empreses espanyoles estan disposades a dotar dels mitjans tècnics als seus empleats per al teletreball

En un altre estudi realitzat fa unes setmanes, s'extrau la conclusió que el 58% de les empreses continuarà amb la modalitat de teletreball. L'opció de treballar en remot dos dies a la setmana és l'opció més triada pels empleats

Un 81,6% de les empreses afirmen estar a favor de la creació d'una normativa que regule el teletreball. Així el *manifiestan prop de 500 entitats en l'enquesta elaborada per Fundació Alars, per a conéixer l'impacte del teletreball durant l'Estat d'Alarma provocada pel Covid-19.

Són les primeres dades que es recullen de l'enquesta realitzada a empreses de tots els sectors del nostre país. En la mateixa es plantegen diferents qüestions com ara si les organitzacions han anat fent seguiments amb els treballadors, si han mesurat el seu grau de satisfacció, si els han proporcionat formació, si han establit sistemes per a mesurar la productivitat i quins han sigut…

Actualment, Fundació Alars està treballant en l'elaboració de l'informe final amb totes les dades, però podem avançar alguns d'ells, com per exemple els que apliquen a quina part ha d'assumir l'empresa i quina part l'empleat, en el que es referix a les despeses.

En aquest sentit, un 93,94% de les empreses enquestades declaren estar disposades a dotar dels mitjans tècnics als seus treballadors, com ara equips informàtics, un 59,88% estan disposades a assumir les despeses d'internet i un 57,01% la línia telefònica. Per contra, només un 1,27% de les empreses enquestades estan a favor de cobrir les despeses a la plantilla com ara mobiliari, material de *oficina o la realització d'un estudi del lloc de treball com a prevenció.

El 58% de les empreses continuara amb la modalitat de teletreball

Si tenim en compte les dades obtingudes en l'enquesta realitzada a les persones emprades fa unes setmanes, és interessant observar que, encara que a moltes d'elles la seua empresa no els havia cobert les despeses derivades del teletreball, el percentatge de persones que va referir el seu interés a seguir teletreballar una vegada es normalitze la situació actual, va ser molt elevat. Del total, un 12,14% va manifestar el seu interés en teletreballar un dia a la setmana, un 38,73%, dos dies a la setmana, un 22,54%, més de dos dies a la setmana i un 21,97%, de manera contínua, excepte per a ocasions que requerisquen la seua presència física en la oficina. D'aquesta manera, podem afirmar que, del total de persones enquestades, a un 95,38% li agradaria continuar amb el teletreball.

Un 12,14% dels enquestats va manifestar el seu interés en teletreballar un dia a la setmana, un 38,73%, dos dies a la setmana, un 22,54%, més de dos dies a la setmana i un 21,97%, de manera contínua

Cal destacar que en l'enquesta realitzada a les empreses el 58,31% continuarà amb la modalitat de teletreball una vegada es normalitze la situació, la qual cosa suposa un increment important si comparem amb la situació anterior al confinament. Aquesta anàlisi ens confirma que el teletreball és acceptat tant per les empreses com per les persones que treballen en ella, en definitiva, ha vingut per a quedar-se.

De les primeres dades obtingudes, Fundació Alars extrau que el teletreball permet un estalvi per a totes les parts implicades i a més facilita la conciliació i la millora de la qualitat de vida, però és necessari que es desenvolupe sota una situació normalitzada.

L'informe complet es presentarà el mes de setembre, i es podrà conéixer, amb dades reals, l'impacte del teletreball per part de les entitats i els treballadors i la visió completa de tots dos en aquest sentit.

Consulta la notícia original ACI

962457627
Marquesa de Montortal, 54
- Carcaixent
(Valencia)
adlaytocarcaixent@gmail.com