Entrar


Cursos

Estat del curs: Preinscripció

CURS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ

Edificación y obra civil

Presencial

En el sector de la construcció hi ha obligació per conveni col·lectiu de què tots els treballadors del mateix tinguen formació en prevenció de riscos laborals segons l'ofici que exercisquen amb uns continguts i una duració que el propi conveni marca. 

Pots tenir la teua acreditació per treballar en l'obra: avanca't de manera ràpida i senzilla 50 euros 

 

I N S C R I P C I O N S 6 8 6 8 0 1 4 2 0     C / M a r q u e s a d e M o n t o r t a l , 5 4 C a r c a i x e n t

14/07/2021

16/07/2021

20 HORES

DE 8.00 A 17.00 HORES

20

18/05/2021

09/07/2021

962457627
Marquesa de Montortal, 54
- Carcaixent
(Valencia)
adlaytocarcaixent@gmail.com