Entrar


Cursos

Estat del curs: Preinscripció

FORMACIÓ DE CUINA BÀSICA PER A LA INSERCIÓ PROFESSIONAL

Hostelería y turismo

Presencial

Aquest curs et premetrà adquirir coneixements de productes i assolir el ventall de tècniques culinaris tradicionals i modernes que s'interrelacionen entre si. A més de desenvolupar múltiples tècniques i sistemes de producció per a la elaboració culinari i adquirir habilitats bàsiques per treballar en equip.

Pots tenir la teua acreditació per treballar en l'hostaleria de manera ràpida i senzilla Subvenionat per l'Ajuntament sols has de pagar 50 euros 

 

I N S C R I P C I O N S 6 8 6 8 0 1 4 2 0      C / M a r q u e s a d e M o n t o r t a l , 5 4 C a r c a i x e n t

 

12/07/2021

23/07/2021

40 HORES

DE 9.00 A 14.00 HORES

10

18/05/2021

07/07/2021

962457627
Marquesa de Montortal, 54
- Carcaixent
(Valencia)
adlaytocarcaixent@gmail.com