Entrar


Quatre passos clau per a reduir el risc de contagi per COVID-19 en els llocs de treball

16/02/2021

Quan sembla que hem superat el pic de la tercera ona i comencem una tendència a la baixa dels contagis, el paper que exerceixen les empreses en aquest escenari és fonamental. La seua labor en pro de preservar la salut dels seus treballadors durant la pandèmia contribueix a més a la protecció de la població en general interrompent la cadena d'infecció i transmissió del virus.

Actors clau de l'economia, les empreses han anat adaptant la seua activitat a les recomanacions i mesures actualitzades en matèria de prevenció que s'han anat *pautando des de les autoritats sanitàries competents. “Des de *Umivale hem preparat aquesta guia amb l'objectiu de recopilar i facilitar els passos a seguir per les organitzacions per a gestionar el risc d'exposició al coronavirus”, ha informat José Luis Cebrián, responsable de Prevenció de la mútua *Umivale.

Així, aquest codi de Bones Pràctiques detalla una proposta de quatre fases bàsiques a seguir en les organitzacions: evitar el risc, avaluar aquest risc, planificar l'activitat preventiva i establir mesures de control.
Evitar i avaluar el risc

El document apunta a les mesures organitzatives dels equips de treball i mesures d'higiene i neteja com a claus per a evitar el risc de contagi. “Fomentar el teletreball sempre que siga possible, reduir el nombre de persones treballadores presents de manera simultània, potenciar les reunions per videoconferència o *laincorporación d'elements de separació entre persones són algunes de les mesures que es poden aplicar per a organitzar els equips de treball”, apunta Cebrián.

En la fase d'avaluació del risc la guia remarca la importància de l'elaboració d'un pla de contingència o protocol de seguretat i salut per part de les organitzacions. Des de *Umivale ja publiquem una *guíacon recomanacions generals i directrius perquè cada empresa elabore el seu propi protocol amb mesures més específiques.
 

Planificar l'activitat preventiva i establir mesures de control

La següent fase contempla la redacció d'un document on s'identifiquen i planifiquen les actuacions preventives a adoptar sobre la base de l'avaluació de riscos realitzada.“La planificació ha d'assenyalar a més un ordre de prioritats en funció de la magnitud dels riscos identificats i del nombre de treballadors exposats”, ha remarcat el responsable de Umivale.

Per a això el codi recull, a més de les mesures que ja s'han indicat en la primera fase, altres exemples d'accions preventives que poden adoptar-se i que podrien incloure's en les planificacions preventives com: mesures relacionades amb zones comunes per a evitar entrar en contacte amb superfícies i objectes contaminats i reduir contacte directe entre persones, recomanacions d'higiene personal i garantir la formació i informació del personal a través de cartelleria i senyalització, entre altres.

La guia també enumera una sèrie de mesures que es poden adoptar relatives a la mobilitat, recomanacions específiques per a establiments oberts al públic o per a la interacció de treballadors o treballadores amb altres empreses (proveïdors, subcontractistes, treballadors autònoms…) així com indicacions a adoptar a nivell individual.

Finalment, dins de les mesures de control, el codi apunta a la importància de revisar periòdicament el pla de contingència sobretot en el cas que s'incorporen noves activitats. “S'hauran de numerar i datar les revisions del pla de manera que no existisca confusió amb documents anteriors. Aquesta revisió ha d'analitzar les mesures adoptades i, si escau, les que van resultar ineficaces per a identificar i proposar noves mesures, iniciant així un cicle de millora contínua”, afig Cebrián.

Consulta la notícia original ACI

962457627
Marquesa de Montortal, 54
- Carcaixent
(Valencia)
adlaytocarcaixent@gmail.com