Entrar


Com sol·licitar la prestació per insuficiència de cotització o pèrdua d'ocupació

Sentències del Suprem obliguen la Seguretat Social a concedir la tarifa plana a tots els autònoms.

Si acabes de quedar-te sense ocupació, però no tens el temps de cotització suficient per a accedir a la prestació contributiva corresponent, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (*SEPE) disposa d'un subsidi per insuficiència de cotització la duració de la qual depén dels mesos cotitzats i de la manca o no de responsabilitats familiars. 

He deixat de cobrar l'atur i tinc càrregues familiars, què he de fer?

El temps mínim necessari per a sol·licitar l'atur és de 12 mesos, encara que aquelles persones desocupades que superen les cotitzacions mínimes poden demanar aquesta assignació econòmica si compleixen amb una sèrie de requisits generals.

Quines són les condicions?

En primer lloc, aquest subsidi poden sol·licitar-lo les persones que perden la seua ocupació i que tinguen tres mesos cotitzats, com a mínim, en el cas de tindre responsabilitats familiars. Si manca d'aquestes, el mínim s'estableix en sis mesos cotitzats. 

D'altra banda, cal inscriure's com a demandant d'ocupació i "mantindre aquesta inscripció durant tot el temps de percepció", així com "subscriure el compromís d'activitat", subratlla el *SEPE. Un altre dels requisits per a accedir a aquesta ajuda és no rebre rendes de qualsevol naturalesa que siguen superiors al 75% del salari mínim interprofessional.

Quant temps pots percebre aquesta prestació?

El temps pel qual es pot percebre aquesta prestació depén del nombre de mesos cotitzats i de les responsabilitats familiars. Així, el *SEPE estableix els següents límits:

En el cas de tindre responsabilitats familiars, el subsidi tindrà una duració de tres, quatre o cinc mesos si s'ha cotitzat per aqueix temps. D'altra banda, es pot percebre durant 21 mesos si ha cotitzat sis o més. 
Si no hi ha responsabilitats familiars, el subsidi tindrà una duració de sis mesos en el cas d'haver cotitzat sis o més mesos.

Estic cobrant l'atur i he trobat un treball, què he de fer?

Respecte a la quantia mensual, aquesta serà "igual al 80% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (*IPREM) corresponent a l'any en curs, encara que serà proporcional a la jornada laboral de l'últim contracte laboral. 

Com es pot demanar?

  • La sol·licitud s'ha de presentar en un termini de 15 dies hàbils des del dia posterior a la situació legal de desocupació. Per a això, el *SEPE ha posat a la disposició de la ciutadania diversos canals per al seu enviament:
  • A través de la seu electrònica del SEPE. Pots accedir en aquest enllaç. 
  • En l'oficina de prestacions. Es requereix cita prèvia que pots sol·licitar en la seu electrònica o per telèfon.
  • En una oficina de registre públic.
  • A través d'un correu administratiu.

Al costat del model oficial de sol·licitud, que pots trobar en aquest enllaç, s'ha d'aportar la següent documentació per a sol·licitar el subsidi: 

  • Un document que acredite la identificació de la persona sol·licitant, del seu cònjuge i dels fills i filles que estan al seu càrrec, si és el cas. 
  • ​Un rebut o document bancari en el qual figure el número de compte i la titularitat per a l'ingrés de la prestació. 
  • Llibre de família o document equivalent en el cas de les persones estrangeres.
  • ​Certificat d'empresa en el qual s'acredite la situació legal d'ocupació. 
  • Documente justificant de les rendes, en el cas que el SEPE el sol·licite.

Consulta la notícia original ACI

962457627
Marquesa de Montortal, 54
- Carcaixent
(Valencia)
adlaytocarcaixent@gmail.com