Entrar


Avís del SEPE sobre la demanda d'ocupació: la inscripció s'ha de fer de manera presencial en aquests centres

09/09/2021

Inscriure's com a demandant d'ocupació és molt convenient quan s'està sense treball. Accedir a formació gratuïta, rebre ofertes d'ocupació, estar en situació d'alta assimilada per a accedir a unes certes ajudes i tindre preferència en plans d'ocupació són algunes dels seus punts positius, però el més important és poder cobrar la prestació per desocupació. De fet, fer aquest tràmit és obligatori per a poder cobrar l'atur i el Servei Públic d'Ocupació Estatal (*SEPE) ha volgut explicar a través de les seues xarxes socials com s'aconsegueix i es renova la demanda d'ocupació, de qui depén i els centres en els quals es pot sol·licitar.

On m'inscric?

 

El SEPE ha recordat a través del seu compte de Twitter que la inscripció per a la demanda d'ocupació s'ha de fer físicament en les oficines de servei públic d'ocupació de les comunitats autònomes o en les del Servei Públic d'Ocupació Estatal de Ceuta i Melilla. En aquest enllaç pot consultar l'oficina més pròxima segons el seu codi postal. A més, en la seua publicació, el *SEPE també ha aprofitat per a assenyalar que també depenen dels serveis autonòmics altres tràmits com modificar les dades de la seua demanda d'ocupació o canviar les dades del seu domicili.
Com es renova la demanda?

Una vegada inscrit com a demandant d'ocupació rebrà una cartilla en la qual li especificaran les dates de les renovacions. Durant la inscripció, a més, li donaran les instruccions necessàries per a accedir a la renovació per internet depenent dels serveis d'ocupació de la comunitat autònoma, on se li proporcionarà un usuari i contrasenya per a poder accedir. Per regla general, fa falta disposar de DNI digital per a realitzar aquest tràmit.

També a través de les seues xarxes socials, el *SEPE va avisar que la demanda d'ocupació deixaria de ser automàtica a partir de l'1 de juliol en moltes comunitats autònomes. Aquesta mesura va ser impulsada amb l'inici de la pandèmia per a la propagació del virus i eliminar tràmits davant el col·lapse que va patir l'organisme. Després de la fi de vigència, per a “segellar l'atur”, com es coneix col·loquialment, hi ha dues formes: per internet o de manera presencial.

El dia de la renovació només haurà d'accedir al servei d'ocupació amb el seu usuari i contrasenya i realitzar la renovació. És important imprimir o descarregar en PDF el missatge de confirmació de la renovació, on s'especificarà la data i l'hora de la renovació, i guardar aquest document en el cas que ens siga requerit amb posterioritat per a algun aclariment. També existeix l'opció de fer aquest tràmit de manera presencial, acudir a l'oficina d'ocupació sense cita prèvia de 9.00 a 14.00 hores. Per a això, haurà de portar la targeta de demandant d'ocupació i el DNI o NIE.
Què ocorre si no renove la demanda d'ocupació?

Inscriure's com a demandant d'ocupació i renovar la demanda mentre s'estiga cobrant una prestació per desocupació és un tràmit obligatori per a rebre aquesta ajuda i altres serveis. Si oblida renovar la demanda, s'iniciarà un procediment sancionador per infracció lleu que pot suposar-li la pèrdua d'un mes de prestació. Si no torna a renovar-la una segona vegada, perdrà tres mesos. Si es repeteix una tercera vegada, perdrà sis mesos, i si per quarta vegada no renova, perdrà la prestació.

Per a aquests casos de reincidència no és necessari que l'incompliment siga sempre del mateix tipus (en aquest cas, no renovar la demanda d'ocupació). Per tant, s'aplicarà aquesta escala a partir de la primera infracció, quan entre una infracció lleu i l'anterior no hagen transcorregut més de 365 dies.

Consulta la notícia original AQUI

962457627
Marquesa de Montortal, 54
- Carcaixent
(Valencia)
adlaytocarcaixent@gmail.com